Gå til indhold

Unge

Undersøgelser viser, at etniske minoritetsunge vokser op på andre vilkår end jævnaldrende majoritetsdanskere. Både når det kommer til trivsel, livsvilkår, forventninger til fremtiden, statsborgerskab og kriminalitet er der nogle særlige udfordringer der gælder for denne gruppe. Derfor har det Nationale Integrationsråd nedsat et Ungeudvalg, der skal være med til at styrke indsatsen for etniske minoritetsunge og reducere antallet af unge i udsatte positioner.

En rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at etniske minoritetsunge oftere vokser op i hjem med færre ressourcer end jævnaldrende danske majoritetsunge. Dette betyder, at der er nogle særlige udfordringer i forhold til denne gruppes levevilkår og trivsel, som det er vigtigt at tage hånd om. Yderligere, viser nye tal fra 2023 at andelen af etniske minoritetsunge under 18 år, født eller opvokset i Danmark, uden statsborgerskab, er voksende. Det har stor betydning for de unges identitet, tilhørsforhold og forventninger til fremtiden.

Vi mener at alle unge i Danmark skal have de bedste forudsætninger for at trives, og derfor har vi nedsat et udvalg der fokuserer på trivslen og statsborgerskabsproblemstillinger blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er født eller opvokset i Danmark.

 

Udvalget har to fokusområder: Statsborgerskab og Trivsel blandt unge i udsatte positioner  

 

Fokusområde 1 Statsborgerskab

I de seneste år er andelen af unge under 18 år bosiddende i Danmark, men uden dansk statsborgerskab, vokset. I starten af 2023 havde 52 procent af efterkommere under 18 år ikke dansk statsborgerskab, hvilket er den højeste andel siden år 2000.

Vi mener at det er vigtigt at sætte fokus på denne voksende gruppe af unge, da statsborgerskabet, ud over at være rettighedsgivende, også har stor betydning for børn og unges identitet og tilhørsforhold. Udvalget vil undersøge, hvordan statsborgerskabspolitikken påvirker trivslen blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund uden statsborgerskab. Vi er interesseret i, om de udfordringer der er ved at opnå statsborgerskab, er til hindring for de unges integration, og om de føler sig ringere stillet end deres jævnaldrende majoritetsdanske unge. 

 

Fokusområde 2 – Trivsel blandt unge i udsatte positioner

Parallelt med arbejdet om statsborgerskab indleder udvalget en undersøgelse angående trivslen blandt unge i udsatte positioner, især med fokus etnisk minoritetsunge der ender i kriminelle løbebaner. Hvad gør, at nogle unge havner i disse udsatte positioner, og hvordan kan vi være med til at forebygge og afhjælpe dette.

Vi ønsker, at være med til at reducere udsathed blandt disse unge, og vil blandt andet undersøge, hvordan foreningsliv og uddannelse kan benyttes i det forebyggende arbejde.

 

Udvalget består af: Madina Shafiqi, Selcuk Mehmet Özcan og Simon El-Zeinab