Gå til indhold

Sammenhængskraft og strukturelle barrierer på integrationsområdet

Der er i høj grad tale om et demokratisk A- og B-hold, når det kommer til demokratisk deltagelse i Danmark, hvor særligt mange etniske minoriteter ikke benytter sig af deres ret til at øve indflydelse på samfundet og dermed også på deres eget liv. Derfor har Det Nationale Integrationsråd nedsat et udvalg, der skal arbejde med sammenhængskraften i Danmark og hvordan vi kan gøre op med sociale kontrolmekanismer og strukturelle barrierer på integrationsområdet.

Vi er optaget af at arbejde for et demokratisk samfund, hvor alle har mulighed for at deltage i samfundet som aktiv og fuldgyldig borger. Det betyder også, at vi bliver nødt til at se nærmere på de mulige sociale kontrolmekanismer og strukturelle barrierer, der kan spænde ben for dette. I 2023 har udvalget derfor valgt to fokusområder: negativ social kontrol og sprogtilegnelse.

Udvalget har to fokusområder: Negativ social kontrol og Sprogtilegnelse

Fokusområde 1 – Negativ social kontrol

Vi mener at en central forudsætning for et aktivt medborgerskab, er at man har ret til og mulighed for at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. retten til selv at vælge kæreste, ægtefælle, uddannelse og arbejde. Derfor vil udvalget arbejde med negativ social kontrol som et hovedemne. Vi vil blive klogere på, hvordan vi begrænser social kontrol og fremmer lige rettigheder for alle.

Social kontrol findes i mange afskygninger og i alle samfund og kulturer. Et af udvalgets formål er at skabe opmærksomhed omkring de mange forskellige former social kontrol kan antage for derved at biddrage med nye perspektiver på de gængse fortællinger om emnet. Vi har et eksplicit fokus på, at udvalgets arbejde skal gavne og ikke skade de individer, der nægtes retten til selvbestemmelse og udsættes for social kontrol.

Fokusområde 2 – Sprogtilegnelse

Tilegnelse af det danske sprog er på mange måder en afgørende faktor for at føle sig hjemme i Danmark og for at kunne deltage aktivt i det danske samfund. Hvis man ikke kan dansk, kan det være svært at føle sig som en del af fællesskaber, følge med i samfundslivet, og man risikerer at isolere sig i parallelsamfund, med alle de uhensigtsmæssigheder, det medfører. Udvalget vil derfor fokusere på sprogtilegnelse og –indlæring, først og fremmest på landets sprogcentre.

Udvalget består af: Amma-Asara Nyako, Desalegn Tufa, Christian Marcussen, Hetav Rojan Og Thomas Hoffmann