Gå til indhold

Demokratisk deltagelse og medborgerskab

Der er i høj grad tale om et demokratisk A- og B-hold, når det kommer til demokratisk deltagelse i Danmark, hvor særligt mange etniske minoriteter ikke benytter sig af deres ret til at øve indflydelse på samfundet og dermed også på deres eget liv.

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg – hvor alle borgere kan deltage – er faldet, samtidig med at andelen af borgere med statsborgerskab, som også kan gøre deres magt gældende ved folketingsvalg, er faldet drastisk grundet stramninger i reglerne for indfødsret. Hvor blot to pct. af den voksne befolkning ikke havde ret til at stemme ved folketingsvalg i 90erne, er det tal steget til det firedobbelte, hvilket primært skyldes de forhøjede krav for at kunne blive statsborger.

Se en video fra Folkemødet i 2017 hvor daværende rådsformand Yasar Cakmak er i dialog med rådsmedlem Niddal el Jabri og professor fra Københavns Universitet og ekspert i etniske minoriteters valgdeltagelse Kasper Møller Hansen om valgdeltagelse blandt etniske minoriteter. 

Se del 1  og del 2 her

Vores visioner

1. At flere etniske minoriteter stemmer, fordi de ser valg og demokratisk deltagelse som meningsfuldt.

2. At samfundets institutioner og organisationer i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i dagens Danmark.

3. At flere etniske minoriteter bliver repræsenteret politisk, hørt i medierne og anerkendt for deres bidrag.

4. At flere etniske minoriteter deltager aktivt i civilsamfundet og i den demokratiske samtale.

Læs mere i rådets Visionskatalog

Læs derudover rådets valgpjece fra 2019 Det er dit valg