Gå til indhold

Altingets Socialpolitiske Netværk

Repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter: Halima El Abassi

Socialpolitik er centralt for emnerne der bliver taget op i Altingets Socialpolitiske netværk. Emnerne der bliver bragt op, går på tværs af velfærdssamfundet og dets institutioner. Formålet med det socialpolitiske netværk er, at bidrage til en udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet. 

Gennem netværket mødes aktører fra civilsamfundet, den offentlige sektor og den private sektor til debatter om vigtige socialpolitiske udfordringer. 

Medlemmerne vil til møderne få gennemgået aktuel lovgivning, forskningsrapporter og hvert møde bliver indledt af en central nøgleperson. 

Programmet for Altingets Socialpolitiske netværk kan ses her

Netværkets faste mødeleder er Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen og nuværende landsformand for Bede Psykiatri.