Gå til indhold

Følgegruppe for SIRIs repatrieringskampagne

  • Rammen: Oprettet i 2019 ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI står for en informationskampagne om repatrieringsordningen i 2019. Kampagnen er både målrettet målgruppen for repatrieringsordningen og kommunerne. Der er nedsat en følgegruppe til projektet, som mødtes i februar måned 2019 og skal mødes igen den 11. april 2019.
  • Medlemmer: Dansk Flygtningehjælp, Indvandrerkvindecenteret, Baba, Bydelsmødrenes Landsorganisation, Kommunernes Landsforening, Rådet for Etniske Minoriteter, Lyngby  og Rødovre Integrationsråd
  • Formål: Følgegruppen kan b.la. komme med input til projektet og kommentarer til informationsmateriale mm.  

 

Forventet mødekadence: Formentlig tre gange i løbet af 2019

Det er på et møde d. 11. april 2019 vedtaget, at kampagnen først skal køres efter at valg. Det blev også besluttet, at følgegruppen fortsætter efter at kampagnen er afsluttet, som en generel følgegruppe på repatrieringsindsatsen, som skal køre de næste fire år.