Gå til indhold

MESUs Centerråd

Rådet for Etniske Minoriteter er medlem af centerrådet for Forskningscenteret for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU). Roya Moore er repræsentant for Rådet, og Eline Cecilie Feldman er suppleant.

MESUs centerråd fungerer som en faglig sparringspartner og et diskussionsforum. Centerrådet mødes to gange om året. 

MESU er oprettet ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, i samarbejde med Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet samt Indvandrermedicinsk Kompetenceenhed ved Odense Universitetshospital.

MESU laver forskning på området, samt medvirker til udvikling af andres forskning gennem faglig vejledning og rådgivning. MESU fungerer også som et fagligt netværk for danske og internationale forskere.