Gå til indhold
Samarbejde mellem Aalborg integrationsråd og lokale etniske- og kvindeforeninger sikrer støtte til tre verdensfestivaler

Den Gode Historie:

Samarbejde mellem Aalborg integrationsråd og lokale etniske- og kvindeforeninger sikrer støtte til tre verdensfestivaler

Nyhed
02 Oct, 2023
I indslaget 'Den Gode Historie' belyses de lokale integrationsråds gode indsigter og erfaringer med integrationsarbejde gennem en lokal succeshistorie. Denne artikel om Aalborg Verdensfestival er den første af en serie af artikler, og vi opfordrer de lokale råd til at kontakte sekretariatet, hvis man har haft en god erfaring med integration, som man gerne vil dele med de andre råd.

Fra Verdensfestival 2021 - Stand Marokko.jpgFra Verdensfestival 2021 - Madtelt 2.jpg

Udover at skulle danne rum for at opleve det sanserige og farverige ved andre kulturer, har festivalen med formål at sikre tryghed og trivsel ved at skabe nye fællesskaber blandt kommunens forskellige befolkningsgrupper.

Et samarbejde mellem lokale foreninger

Integrationsrådet i Aalborg Kommune har grebet en drøm fra to af kommunens kvindeforeninger om en årlig Verdensfestival, der fremmer forståelse og tolerance mellem kommunens mange kulturer og etniciteter. Sammen med kommunens etniske sociale foreninger har Integrationsrådet søgt og fået fondsmidler til at holde festivalen de næste tre år i træk – første gang lørdag 10. juni i år.

Integrationsrådets formand, Anna Lynge, ser Verdensfestivalen som et godt eksempel på, hvordan Aalborg Kommune arbejder sammen med civilsamfundet:

”Festivalen er opstået, fordi to frivillige foreninger rækker ud til os. Vi griber deres henvendelse og hjælper dem videre – i første omgang med at søge penge til et pilotprojekt, hvor vi afprøver idéen med en Verdensfestival, med bred opbakning fra kommunens etniske sociale foreninger. Derfra udvikler det sig til en større fælles ansøgning, hvor vi hele tiden har de frivillige foreninger med som en vigtig partner.”

Imellem hver festival er der workshops, hvor medlemmer fra de etniske foreninger arbejder sammen om at planlægge næste arrangement. På selve festivaldagen bliver der arbejdet side om side med at bygge op og pille ned, og det praktiske samarbejde er med til at booste fællesskabet mellem de forskellige nationaliteter, fortæller formanden for Integrationsrådet i Aalborg Kommune, Anna Lynge.

”Du får viden om andre kulturer ved at bygge en festival sammen. Der spreder sig lige så stille en forståelse for hinanden, og den forståelse bliver spredt i endnu flere ringe blandt festivalens gæster, når de går rundt og besøger standene. Og når de måske går ind og hører et spændende oplæg om det stærke og det svære i at leve med to kulturer,” siger Anna Lynge.

Nye fællesskaber på kryds af kultur og baggrund 

Aalborg Kommune har gennem mange år satset på stærke partnerskaber med civilsamfundet. For 10 år siden blev de tværgående indsatser samlet i Center For Tværfaglig Forebyggelse, der også står for at koordinere Verdensfestivalen. Centerchef Denise Bakholm ser Verdensfestivalen som et fællesskab, der spreder ringe til nye fællesskaber.

”Verdensfestivalen skaber nye fællesskaber mellem mennesker, der har forskellig baggrund. Der bliver skabt kontakter på kryds af kulturer og etnisk baggrund, og de kontakter sår frø til nye fællesskaber i vores kommune. F.eks. i et boligområde, hvor Verdensfestivalen kan bidrage til, at borgerne i et område kender hinandens kultur bedre og kan rykke sammen om at forebygge mistrivsel og utryghed.”

Denise Bakholm ser de etniske sociale foreninger som en stærk ressource, både for kommunen og for foreningernes medlemmer.   

”Det sker af sig selv, at vi søger sammen med andre, der har samme baggrund som os selv. F.eks. for at holde liv i vores sprog og vores traditioner. Det er et naturligt behov, der giver tryghed og kan være en vigtig støtte til at række ud mod andre fællesskaber,” siger hun.

Kontakten med de andre kulturer og nationaliteter i vores lokalområde opstår ikke på samme måde af sig selv.

”Her skal der en hjælpende hånd til, f.eks. i form af en festival, der skaber rammerne for samarbejde og kontakt,” slutter Denise Bakholm.


Formålet at skabe sammenhold

Verdensfestivalen har til formål at give et stort antal besøgende en større viden om andre kulturer end deres egen og et mere positivt syn på det at leve mange kulturer sammen. Verdensfestivalen forventes at bane vej for et stærkere fællesskab om at sikre trivsel og tryghed for alle befolkningsgrupper i Aalborg Kommune. Målet er at sikre, at kommunens mange befolkningsgrupper kan stå sammen om fælles handlinger, såfremt der opstår mistrivsel eller polarisering i en bydel.

Verdensfestivalen blev afviklet for første gang i 2021. Foruden Integrationsrådet deltager etniske foreninger, hjemstavnsforeninger, almene foreninger og Aalborg Kommune i planlægning og gennemførelse af festivalen.

Kort om festivalen

Verdensfestivalen er en kulturfestival, der forener det oplysende og forebyggende med det sanserige og farverige ved at være en multikulturel kommune. Til Verdensfestivalen præsenterer de enkelte etniciteter sig selv via musik, dans, spændende mad eller kunst. Derudover er der oplægsholdere, der har særlig viden om det svære og stærke i at leve med to kulturer, og der er debatter vedr. fx børns rettigheder i Danmark, diskrimination, negativ social kontrol, ulighed i sundhed eller dilemmaer i flerkulturelle samfund. Støtten er givet af Oak Foundation Denmark, og første festival holdes lørdag 10. juni i år, i Kildeparken i Aalborg. 

De overordnede formål med projektet er at

  • Fremme mellemfolkelig forståelse og tolerance i Aalborg kommune
  • Fremme åbenhed og dialog om det svære og det stærke i at leve med to kulturer
  • Fremme åbenhed og dialog om at være borgere i et (lokal)samfund med mange kulturer

Projektet koordineres af Center For Tværfaglig Forebyggelse.

Kontakt for yderligere oplysninger, Centerchef Denise Bakholm, deb-jv@aalborg.dk

Læs invitation til Verdensfestivalen: Invitation til Verdensfestivalen