Gå til indhold
Navneskift af rådet

Navneskift af rådet

Nyhed
11 Jan, 2022
Rådet for Etniske Minoriteter skifter navn til Det Nationale Integrationsråd. Lovforslaget trådte i kraft 01/01-22.

Rådet for Etniske Minoriteter skifter navn til Det Nationale Integrationsråd

Navneændringen skyldes vedtagelse af ny bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd i Folketinget d. 28/12-21 med ikrafttrædelse ved årsskiftet.

I bekendtgørelsen står der, at Det Nationale Integrationsråd har til opgave at rådgive udlændinge- og integrationsministeren i spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark. Rådet følger den kommunale valgperiode, og det fungerende råd fortsætter frem til næste repræsentantskabsmøde.

Der er få ændringer og justeringer i rådets funktion og virke, bl.a. navneskiftet. 

Sekretariatet vil den kommende tid arbejde med at implementere det nye navn, hvorfor der vil være en overgangsperiode hvor det tidligere navn 'Rådet for Etniske Minoriteter', vil figurere på diverse dokumenter, hjemmesider og i pressen. 

Indtil videre fortsætter Det Nationale Integrationsråd med at benytte hjemmesiden rem.dk og mailadressen rem@siri.dk. 

Den nye bekendtgørelse for Det Nationale Integrationsråd kan læses her!