Gå til indhold

Nytårshilsen fra det Nationale Integrationsråd

Nyhed
15 Jan, 2024
Året 2023 har været en begivenhedsrig rejse for Det Nationale Integrationsråd, karakteriseret af dedikation, dialog og betydningsfulde initiativer. I den forbindelse ønsker vi at give en opdatering på året der gik, og reflektere over nogle af de betydningsfulde øjeblikke og resultater, der har præget vores kollektive indsats for at styrke integrationsindsatsen.

                             rådetarbejde.jpg    minister.jpg

Rådets aktiviteter:

Mødt med ministeren: Sammen med ministeren havde vi fornøjelse af at se, hvordan virksomheden Elis aktivt integrerer danskundervisning på arbejdspladsen og ser styrken i at benytte sig af international arbejdskraft. Besøget gav os konkrete indsigter, og bekræftede os i, at praktiske tiltag på arbejdspladsen kan skabe positive forandringer og bidrage til en mere vellykket integration.

Rådsmøder: Vi har afholdt fire rådsmøder, hvor vi har dykket ned i væsentlige emner og udfordringer. Der blev blandt andet blevet diskuteret, hvad stat, kommuner og andre myndigheder skulle holde sig for øje i arbejdet med de ukrainske flygtninge. Derudover har regeringens arbejdspligt og koranafbrændinger været på dagsordenen. Årets sidste rådsmøde blev afholdt i november og kombineret med et otte timers langt arbejdsmøde, hvor blandt andet seniorforsker ved Rockwool Fonden, Marie Louise Schultz-Nielsen, var med til at kaste lys over spørgsmålet om international arbejdskraft.

Arrangementer: Vores engagement har strakt sig ud over rådsmøderne for at styrke sammenhængskraften og vidensgrundlaget for både vores egne rådsmedlemmer og medlemmerne af de lokale integrationsråd. Derfor har vi afholdt en arbejdsweekend med rådsmedlemmerne, en konference for de lokale integrationsråd samt være på besøg hos Farum Kommunes Integrationsråd for at høre om deres erfaring med det lokale integrationsarbejde.

Rådet i den offentlige debat:

Vi har i 2023 intensiveret Rådets tilstedeværelse i den offentlige debat gennem forskellige publikationer. Især Rådets anbefalinger omkring arbejdspligten, der især understregede, at nyttejobs kan give nytte, og regeringens bandepakke har draget opmærksomhed og blev bragt i Altinget. Derudover blev der afgivet høringssvar vedrørende ”Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser,” og udgivet debatindlæg omkring modtagelsen af de ukrainske flygtninge.

Udover at vores anbefalinger har fundet vej til Altinget, har formanden givet interviews til TV2 Kosmopol og Kristeligt Dagblad, hvor vigtige emner som diskrimination i nattelivet og indvandreres kulturvaner er blevet diskuteret.

Ved at deltage aktivt i disse offentlige diskussioner stræber rådet efter at levere konstruktive indsigter og perspektiver, der kan informere og berige den bredere debat om integrations og samfundsrelaterede spørgsmål. Vores indsats i 2023 er et udtryk for vores ønske om at være proaktive bidragsydere til udviklingen af politikker og praksis, der fremmer en inkluderende samfundsudvikling.

Rådets vidensgrundlag:

Vi arbejder løbende med at styrke vores vidensgrundlag. Derfor inviterer vi konsekvent fagpersoner til vores rådsmøder. Vi er glade for, at denne kontinuerlige kvalificering af Rådets vidensgrundlag har resulteret i en efterspørgsel på vores viden og kompetencer.

I 2023 mødtes formanden med Europarådets menneskerettighedskommissær og har desuden haft besøg af ”Europarådets Rådgivningskomité for rammekonventionen for beskyttelse af nationale mindretal”.

Der har været afholdt møde med Institut for Menneskerettigheder, og i oktober var formanden inviteret i Dansk Arbejdsgiverforening for at fortælle om rådets arbejde. Vi sætter stor pris på den interesse folk udviser for vores arbejde, og tror på, at samarbejde på tværs kan fremme de gode løsninger på integrationsområdet.

Derudover ser vi forventningsfuldt frem mod 2024, hvor vi blandt andet glæder os til at afholde repræsentantskabsmøde i januar. Rådet planlægger desuden at deltage på Folkemødet, hvor vi vil bidrage til meningsfulde samtaler, dele perspektiver og fremme en bredere forståelse af integrationsrelaterede udfordringer og muligheder.

På gensyn i 2024:

Vi ser frem til et nyt år med et fortsat godt engagement, og vi glæder os til fortsat at efterstræbe en god integrationsindsats gennem nye og meningsfulde opgaver. Vi vil gerne takke læserne for jeres interesse i Rådet, og ønsker jer et glædeligt nyt år.