Gå til indhold
Årsberetning 2011

Årsberetning 2011

Årsberetningen for Rådet for Etniske Minoriteter 2011

2011 har været et år, der har stået i forandringens tegn. det forgangne år har været præget af kontinuerlige forandringer på mange planer, og dette har også haft betydning for rådets arbejde. Nu glæder vi os til at gøre de ting, som vi har talt om og planlagt, til konkret handling. I skrivende stund er Rådet i færd med at forberede det første rigtige ministermøde med integrationsminister Karen Hækkerup, hvor udfordringerne med etniske diskrimination er på dagsordenen. 

Det er en fornøjelse at kunne se fremad og fokusere på arbejdet med at skabe et dynamiske Danmark, hvor alle kan være aktive medborgere med lige rettigheder og lige muligheder, frem for at skulle fokusere på ministerskift, nedlæggelse af integrationsministeriet og efterfølgende omorganisering af Social- og integrationsministeriet.