Gå til indhold
Det er Alles Valg 2013

Det er Alles Valg 2013

En guide til demokratisk deltagelse i Danmark

Pjecen ”Det er alles valg” er udgivet som led i Social-, Børne- og Integrationsministeriets valgkampagne ”Alles valg”, der har til formål at fremme nydanskeres valgdeltagelse ved kommunal- og regionalvalget 19. november 2013. Pjecen indeholder oplysninger om valget og om de muligheder og rettigheder, den enkelte borger i Danmark har i forhold til at få indflydelse, når der tages beslutninger lokalt. Pjecen indeholder også information om regionernes og kommunernes opgaver.