Gå til indhold
Mangfoldighedens Muligheder

Mangfoldighedens Muligheder

En samling af relevante erfaringer og diskussioner fra kurset "Mangfoldighedens Muligheder" for sekretærer for integrationsrådene i Danmark.

Formålet med denne rapport er kortfattet at opsamle relevante erfaringer, diskussioner og planer, som fremkom på kurset "Mangfoldighedens Muligheder" for sekretærer for integrationsrådene i Danmark. Det er tanken at rapporten også kan bruges af de sekretærer som ikke havde mulighed for at deltage i kurset mhp. en kobling til de kommende netværks- og andre aktiviteter - om end denne rapport naturligvis kun vil omhandle et udsnit af de diskussioner og temaer, som blev behandlet på kurset.