Gå til indhold
Medborgerskab & integration i Danmark - et visionskatalog

Medborgerskab & integration i Danmark - et visionskatalog

Det konstituerede Råd i perioden 2014-18 har i samarbejde med sociologen Aydin Soei udarbejdet Visionskataloget, som er en udgivelse med Rådets samlede visioner til vellykket integration og medborgerskab.

I dette katalog beskrives vores visioner til vellykket integration og medborgerskab ud fra fire fokuspunkter:


1) Uddannelse blandt børn og unge


2) Demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt etniske minoriteter


3) Revision/re-definition af danskhed


4) Boligpolitik og boligområder.