Gå til indhold

Brev til Manu Sareen

Nyhed
25 Mar, 2014
Rådet for Etniske Minoriteter sendte d. 17. februar 2014 et brev til den nyudnævnte minister, Manu Sareen.

Kære Manu Sareen.                                                                        

Rådet for Etniske Minoriteter har eksisteret i sin nuværende form siden 1999. I denne uge vedtages formentlig en lovændring, der medfører en ændring af sammensætningen af Rådet - et forslag, som din forgænger, Annette Wilhelmsen, fremsatte. Ifølge den nye model skal Rådet ikke som hidtil udelukkende bestå af repræsentanter for etniske minoriteter, valgt af et repræsentantskab for alle landets integrationsråd. I den nye model skal der sidde repræsentanter udpeget af de fire største kommuner, og du skal som minister udpege 5 medlemmer. Derudover skal repræsentantskabet vælge 5 medlemmer imellem kandidater fra alle landets kommuner. I november 2013 afgav vi vores høringssvar, hvor vi kom med en række forslag til en måde at sammensætte rådet på, der efter vores mening ville være lidt mere demokratisk. Desværre har der ikke været opbakning til vores anbefalinger, og det tager vi selvfølgelig til efterretning. Vi vil endnu engang understrege, at vi hilser forandringen og en ny organisering velkommen. Men vi er bekymrede for, at de etniske minoriteter selv bliver en minoritet i det nye råd, hvis der kommer en overvægt af embedsmænd og andre, der ikke har levet integrationen, som vi har gjort. Den gamle model baserer sig efter vores opfattelse på en mere demokratisk proces en den, der kommer nu. Ved den gamle model er samtlige af rådets 14 medlemmer alle valgt som repræsentanter af deres integrationsråd, og dernæst valgt af et repræsentantskab. Det vil sige, at alle rådets medlemmer har rod i de lokale integrationsråd rundt i landet, og vi er alle valgt af hinanden - dette gælder ikke mindst vores formand. Med den nye model er det alene 5 medlemmer, der som før er valgt direkte som repræsentant fra de lokale integrationsråd. Og formanden udpeges af dig blandt de ministerudpegede medlemmer. 

Kære Manu, tænk over det vi har skrevet her, når du skal udpege repræsentanterne - det gælder både de 4 faste medlemmer fra de store kommuner, men også i særdeleshed, når du selv skal finde fem medlemmer og heriblandt udpege en formand. Lad ikke de etniske minoriteter blive en minoritet i deres eget råd. 

Med venlig hilsen Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah og Bayram Yüksel
Formandskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter
Holmens Kanal 22, 1060 København K Telefon: 41 85 12 93 Mail: rem@sm.dk Web: www.rem.dk