Gå til indhold

Socialminister Manu Sareen lancerer det nye Råd for Etniske Minoriteter

Nyhed
31 Oct, 2014
I pressemeddelelsen udtaler Manu Sareen blandt andet: ”Jeg er mere end tilfreds med sammensætningen af det nye råd." Læs hele pressemeddelelsen herunder.

Socialminister Manu Sareen har valgt Yasar Cakmak, som ny formand for Rådet for Etniske Minoriteter. Yasar Cakmak er bl.a. tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole. Rådet bliver samtidig styrket med en ny bredere sammensætning af medlemmer. Herved skaber man ifølge socialministeren de bedste forudsætninger for at træffe kvalificerede beslutninger med input fra dem, der har integration helt inde på livet.

”En af de ting, jeg håber rådet kan hjælpe med, er forældrerollen. Vi ved, at det er altafgørende, at vi sætter ind allerede på daginstitutionsniveau, hvis integrationen skal lykkes - derfor skal forældrene også inddrages. De nye rådsmedlemmer kan her bruge både deres personlige og faglige erfaring og medvirke til at finde de konkrete løsninger, der kan sikre, at alle bliver en del af det danske samfund,” siger socialminister Manu Sareen.

Hvordan det konkret skal foregå, er netop hvad rådet skal hjælpe ministeren med. Rådets primære opgave er at rådgive ministeren, så han får de bedst mulige forudsætninger for at træffe politiske valg om aktuelle problemstillinger på integrationsområdet. Rådet skal desuden selv sætte relevante problemstillinger på den integrationspolitiske dagsorden. Det skal den nye faglighed og sammensætning af forskellige kompetencer inde for integration i det nye råd sikre.

”Jeg er mere end tilfreds med sammensætningen af det nye råd. Vi har fået sammensat virkelige kvalificerede folk, som via deres forskellige kompetencer dækker integration i dens mange former. Med det nye råd har jeg fået de bedste forudsætninger for at tage stilling til, hvordan vi skaber integration, som vi ved virker,” siger socialminister Manu Sareen.

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. Med den nye struktur udpeger socialministeren nu for første gang fem af rådets medlemmer. Landets fire største kommuner er ligeledes sikret plads i rådet