Gå til indhold

Oplæg ved rådsmedlem Pernille Kiær "Fra flygtning til vaskerimedarbejder"

Nyhed
28 Oct, 2019
Rådet for Etniske Minoriteter var inviteret, da partnerne bag SOVI bød indenfor til integrationsseminar om virksomhedstilpassede rekrutteringsforløb for flygtninge og indvandrere.

Logo fra sammen om virksomhedsrettet integration

SOVI havde - Sammen om virksomhedsrettet integration planlagt et spændende seminar med oplæg fra blandt andre Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye, formanden for LO Hovedstaden Per Olsen og direktøren for Foreningen Nydansker Torben Møller-Hansen.

Og ikke mindst var rådsmedlem Pernille Kiær inviteret som oplægsholder til at fortælle om sine erfaringer med integration af nydanskere som CSR- og rekrutteringsstrategi i De Forende Dampvaskerier.

Pernille fortalte levende om De Forenede Dampvaskeriers strategi for at få flere nydanskere ind på deres arbejdsplads, hvor de har et særligt fokus på at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. Indsatsen er lavet i samarbejde med Bydelsmødrene og de lokale jobcentre. At få flere etniske minoritetskvinder i beskæftigelse er desuden en af rådets fokusområder.

Pernille understregede i oplægget vigtigheden i, at man som virksomhed ser på hvilke arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner det enkelte menneske kan varetage, når man arbejder med virksomhedsrettede integration. Desuden ser Pernille et stærkt og solidt samarbejde med jobcentrene, som en af de vigtigste faktorer til at få en vellykket CSR- og rekrutteringsstrategi af nydanskere.