Gå til indhold

REM på Integrationstræf

Nyhed
13 Sep, 2019
REM var på integrationstræffet i Odense den 10. sep. 2019 repræsenteret af rådsmedlem Roya Moore - for at blive klogere på - Fremtidens integrationsindsats.

Overskriften på integrationstræffet var "Fremtidens integrationsindsats":

Beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte er stigende, og fremgangen i beskæftigelse skyldes i høj grad den store indsats i kommunerne. De overordnede spørgsmål som blev diskuteret ud fra det, var:

  • Hvad vi har lært de seneste år, og hvordan vi kommer videre?

  • Hvordan skal vi i fremtiden tilrettelægge en målrettet integration af flygtninge og familiesammenførte med fokus på indsatser, der virker?

  • Og hvordan kan vi udbrede indsatserne til flygtninge og indvandrere, der har været længere tid i landet og stadig har brug for støtte til at komme i job?

Minister.jpg

Integrationsministeren, Mattias Tesfaye

Træffet havde blandet andre besøg af Integrationsministeren, Mattias Tesfaye, som kom med regeringens visioner for en ny integrationspolitik. En af hans visioner er, at skabe "verdens kedeligste" integrationsministerium. Her skal forstås, at han vil væk fra tæller med stramninger på hjemmesiden og billeder af fejringer af samme med lagkage. Han vil gerne være et nyt eksempel på at folk samles om udlændinge- og integrationsudfordringerne, hvor vi kan løse dem i fællesskab i stedet for at skabe splittelse. 

Debattør og foredragsholder, Aydin Soei:

Roya og Aydin.jpg

Aydin Soei holdt et oplæg om Frihed, tillid og medborgerskab med perspektiver på sammenhængskraften og integrationen i Danmark: 

Aydin Soei argumenterede i sit oplæg for, at tillid er den værdi, der kendetegner Danmark og danskerne allermest. Men tilliden både mellem individ og stat og borgerne imellem er truet. De sociale afstande mellem os er stigende og særligt blandt unge mænd i udsatte boligområder suppleres mistilliden af en stærk fortælling om modborgerskab. Aydin Soei gav sit bud på, om vi har et fælles mål og hvordan vi opretholder tilliden samt fastholder motivationen i integrationsindsatsen i et Danmark, der risikerer at blive stadig mere opdelt.