Gå til indhold

REM til Altingets Socialpolitiske Netværksmøde den 11. august 2020

Nyhed
17 Aug, 2020
Rådsmedlem Maleeha Asif var med til at debattere emnet "Ny udsathed i ungdomslivet" på baggrund af forskning.

I Altingets Socialpolitiske Netværk samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor og beskæftiger sig med socialpolitik i bred forstand. Der kommer emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men det gøres med det formål at bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte.

Temaet for mødet den 11. august 2020 var "Ny udsathed i ungdomslivet."

Noemi Katznelson, som er professor, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning var oplægsholder til mødet. Hun er medforfatter til bogen Ny udsathed i ungdomslivet, som er resultatet af et omfattende forskningsprojekt, som Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet har gennemført, og som netop har undersøgt det, der kaldes den ny udsathed, som kommer til udtryk blandt unge, når de ikke længere snubler og falder, men at de faktisk skal kæmpe for at holde sig på benene. På mødet blev begrebet ”ny udsathed” vendt, herunder hvilke initiativer, der er brug for samt behovet for ressourcer til at tackle denne nye udsathed blandt unge.