Gå til indhold

Vellykket repræsentantskabs-møde lørdag den 21. sep. 2019 - med besøg af Integrationsministeren

Nyhed
23 Sep, 2019
Rådet for Etniske Minoriteter afholdt det årlige møde i repræsentantskabet lørdag d. 21. september kl. 10:00 – 16:00 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens.

De fremmødte til repræsentantskabsmødet 

Billede af rådet for etniske minoriteter

Velkommen ved forkvinde, Halima El Abassi

SIRI 35.jpg

Forkvinde, Halima El Abassi velkommen til alle deltagerne, takkede for det gode fremmøde og fortalte i begejstring om hendes motivation og glæde ved at have fået tildelt posten som forkvinde i REM. Hun brænder for sagen på baggrund af hendes personlige historie og ikke mindst hendes faglighed som forsker via et ph.d.-stipendiat på OsloMet i forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Halima er oprindeligt uddannet som interkulturel/international socialrådgiver og har en cand.soc. i socialt arbejde. Hun har i en årrække arbejdet inden for faget i blandt andet kommunale forvaltninger såvel som inden for NGO-verden.

Hun var meget glad for, at møde alle de frivillige kræfter i form af repræsentanter fra de lokale integrationsråd, som dagligt kæmper for at integrationen kan lykkedes ude i de enkelte kommuner. Hun ser frem til samarbejdet, og vil gøre alt for, at vi kan få gavn og glæde af hinandens motivation, erfaringer og viden om dette vigtige område. 

Besøg af Integrationsministeren, Mattias Tesfaye

Besøg af Integrationsministeren, Mattias Tesfaye

Repræsentantskabsmødet bød på også på fornemt besøg af Integrationsministeren, Mattias Tesfaye, som lagde ud med at ønske repræsentantskabet tillykke med deres 20 års fødselsdag på baggrund af integrationslovens ikrafttrædelse i 1999.

Integrationsministerens hovedbudskaber var, at vi skal arbejde for at værne om fællesskabet i Danmark, som er demokratiets grundpiller.

Integrationspolitikken skal i høj grad legitimeres i, hvad der gavner børnene. Vi skal kæmpe for udryddelse af fattigdom, flere skal have en kompetencegivende uddannelse og flere skal i arbejde, og der skal være ligestilling mellem kønnene. 

Desuden skal der skrues ned for den negative retorik i integrationsdebatten, og vi skal blive bedre til at lytte på hinanden. Vi skal pakke vores fordomme væk og i stedet turde at være nysgerrige på hinandens forskelligheder.

Workshops med repræsentantskabet

SIRI 38.jpg

Dagen bød desuden på workshops, hvor repræsentantskabet kom med deres velkvalificerede input til REM's videre arbejde med udvalgte fokusområder, som rådet mener er af særlig betydning for at lykkedes med integrationen.  

De fem fokusområder:

  • Etniske minoritetskvinder i beskæftigelse
  • Demokratisk deltagelse
  • Udsatte boligområder
  • Negativ social kontrol
  • Bekæmpelse af fattigdom

Networking

Der blev også tid til networking og udveksling af erfaringer på kryds og tværs af repræsentanterne for de forskellige lokale integrationsråd og REM's medlemmer. 

SIRI 1.jpg

På vegne af rådet giver Halima El Abassi et stort tak til alle de fremmødte for deres store engagement og deltagelse i repræsentantskabsmødet.

Vi ser frem til det fremtidige samarbejde om at fremme integrationen i Danmark.