Gå til indhold

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023)

Læs rådets svar her.