Gå til indhold

Høringssvar Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v..pdf