Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om kvindekrisecenter

Ifølge Socialstyrelsens evaluering af krisecentertilbuddene udgjorde etniske minoritetskvinder i 2013- 2015 50 % af kvinderne på centrene, og tallet er desværre stigende. Mange af kvinderne på krisecentrene har været udsat for æresrelaterede vold, hvilket inkluderer alt fra fysisk- eller psykisk vold til negativ social kontrol og tvangsægteskaber. Det er derfor nødvendigt, at kvinderne får den tilstrækkelige hjælp, de har behov for, og Rådet for Etniske Minoriteter ser med tilfredshed på lovforslaget.