Gå til indhold

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Mulighed for organisatorisk adskillelse af Europasko-len fra Sankt Annæ Gymnasium).pdf