Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed og retsplejeloven.pdf