Gå til indhold

Høringssvar vedr.udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Fuldbyrdelsen af afgørelser om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge).pdf