Gå til indhold

Høringssvar vedr. varetagelse af opgaver af ordensmæssig karakter på kostafdelinger

Høring over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Varetagelse af opgaver af ordensmæssig karakter på kostafdelinger)

Læs rådets svar her.