Gå til indhold

Nyt lovforslag om kvindekrisecentre

Ifølge Socialstyrelsens evaluering af krisecentertilbuddene udgjorde etniske minoritetskvinder i 2013-2015 50 % af kvinderne på centrene, og tallet er desværre stigende. Mange af kvinderne på krisecentrene har været udsat for æresrelaterede vold, hvilket inkluderer alt fra fysisk- eller psykisk vold til negativ social kontrol og tvangsægteskaber.

Det er derfor nødvendigt at kvinderne får den tilstrækkelige hjælp, de har behov for, og Rådet for Etniske Minoriteter ser med tilfredshed på lovforslaget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at den psykologbehandling, der tilbydes kvinderne, skal udføres af kvalificerede psykologer, der kender til kvindernes problemer. Derudover er det vigtigt at tilbyde tolkebistand til de kvinder, der ikke mestrer det danske sprog, idet en behandling ellers vil være formålsløs. Mens det således er positivt, at der gives mulighed for psykologbehandling, vil Rådet gerne påpege, at kvinderne også kan være meget trængt økonomisk.

Læs hele høringssvaret