Gå til indhold

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (afskaffelse af erklæringsadgangen for naturaliserede nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år, adgang for børn af dansksindede sydslesvigere til at blive danske statsborgere som biperson, bemyndigelse til etablering af indfødsretsprøven, bemyndigelse til at etablere og fastsætte nærmere regler om afvikling af grundlovs-ceremoni, herunder udveksling af håndtryk og forhøjelse af det beløb, der betales ved indgivelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation mv.)

Læs rådets svar her.