Gå til indhold

Udkast til lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.

Høring over udkast til lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.

Rådet for Etniske Minoriteter skriver bl.a. i høringssvaret:

"Det er positivt, at Danmark – på baggrund af en bred politisk aftale – med lovforslaget tager ansvar for nogle af de personer, som har bidraget til den danske indsats i Afghanistan, henset til den kaotiske sikkerhedssituation, der har været i forbindelse med den militære tilbagetrækning.

I forhold til integrationsindsatsen i kommunerne er det afgørende, at det midlertidige to-årige opholdsgrundlag giver de pågældende personer og deres familier mulighed for hurtigt at blive en del af de danske samfund og bliver omfattet af integrationslovens regler om bl.a. integrationsindsats og boligplacering. Det er derfor yderst gavnligt for persongruppen, at de med lovforslaget får mulighed for at arbejde og have adgang til undervisning og uddannelse under deres ophold. De skal indsluses i en normal dansk dagligdag med f.eks. foreningsliv, frivilligt arbejde og engagement i lokalsamfundet. Dette har også betydning i forhold til at forebygge udfordringer med negativ social kontrol. Det er erfaringer, der også gavner dem, hvis de på et tidspunkt skal tilbage til Afghanistan.

(...)

Rådet er meget positivt stemt overfor, at lovforslaget giver adgang til, at de personer, der i Afghanistan har bistået de danske myndigheder, kan opnå familiesammenføring med nærtstående familiemedlemmer, der ikke er blevet evakueret i forbindelse med den danske evakueringsindsats. Det skaber ro i forhold til at kunne finde fodfæste i det danske samfund."

Læs hele rådets høringssvar her.