Gå til indhold

Halima udtaler sig om en analyse af kriminaliteten blandt indvandrere i Danmark

Nyhed
21 Feb, 2020
I en ny analyse, som tænketanken Unitos har lavet ud fra tal, som justitsministeren har givet til Folketinget. Har man set på, hvor mange mænd født i 1985, 1986 eller 1987 der fik mindst én dom for at bryde straffeloven, på et tidspunkt fra de var 15 til 30 år. F.eks. bøde eller fængselsdom for hærværk, tyveri, indbrud, vold eller røveri. Færdselsloven indgår ikke i tallene. Tallene viser desværre en overrepræsentation hos indvandrer sammenlignet med etnisk danskere.

I en artikel bragt i Jyllandsposten den 18. feb. 2020, udtaler forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter Halima El Abassi, at en mulig forklaring på den høje kriminalitet kan være, at en del af de unges forældre har haft andre normer samt posttraumatisk stress.

En anden nuancering kommer fra Kriminolog David Sausdal som siger, at man skal være varsom med at konkludere for hårdt ud fra tre årgange, som ikke er kontrolleret for socioøkonomiske forhold. Han opfordrer til mere forskning i årsagen til indvandreres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne.

Læs artiklen i Jyllandsposten her