Gå til indhold

Høringssvar om anvendelse af Landsbyggefondens midler

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler).

Du kan læse høringssvaret her