Gå til indhold

Høringssvar om boliganvisning, danskundervisning og virksomhedsrettet integrationsprogram mv.

Høringssvar vedr. Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, tidsramme for boliganvisning, danskundervisning og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram, helbredsvurdering, og lov om efterskoler og frie fagskoler).

Du kan læse høringssvaret her