Gå til indhold

Høringssvar om boliger

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.).

Du kan læse høringssvaret her