Gå til indhold

Høringssvar om børneattest

Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer.

Du kan læse høringssvaret her