Gå til indhold

Høringssvar om et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte).

Du kan læse høringssvaret her