Gå til indhold

Høringssvar om indkvartering, forsørgelse og advisering af kommuner

Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere m.fl., og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager).

Du kan læse høringssvaret her