Gå til indhold

Høringssvar om kontrol af ulovligt ophold og adgang her til landet

Høring over udkast til bkg. om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bkg. om ændring af bkg. om udlændinges adgang her til landet - J. nr. 2015-949-0510.

Du kan læse høringssvaret her