Gå til indhold

Høringssvar om optjening af folkepension, førtidspension og udbetaling af tillæg

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).

Du kan læse høringssvaret her