Gå til indhold

Høringssvar om procedurer vedr. byfornyelse og bygningsfornyelse

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer, og bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Du kan læse høringssvaret her