Gå til indhold

Høringssvar om sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).

Du kan læse høringssvaret her