Gå til indhold

Høringssvar om søgning til erhvervsuddannelse for voksne

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.).

Du kan læse høringssvaret her