Gå til indhold

Høringssvar om statsrefusion i forbindelse med udvikling af byer og byfornyelse

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udvikling af byer, bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse.

Du kan læse høringssvaret her