Gå til indhold

Høringssvar om tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler

Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler).

Du kan læse høringssvaret her