Gå til indhold

Ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering

Høringssvar til forslag til lov om ændring af integrationsloven (Ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering)

Rådet for Etniske Minoriteter skriver bl.a. i høringssvaret:

"Rådet for Etniske Minoriteter anerkender som udgangspunkt, at repatrieringsordningen kan være en god mulighed for, at en person eller en familie med økonomisk støtte kan vende hjem til sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Det er dog efter rådets opfattelse meget vigtigt at have for øje, at hvis ordningen skal virke som et positivt tilbud til målgruppen, så skal der fortsat lægges stor vægt på, at repatriering er udtryk for et frivilligt ønske, der udtrykkes af den enkelte person eller familie.

(...)

Det fremgår af SIRI’s procesevaluering, at flere kommuner fremhæver hyppigheden og gentagelseselementet ved vejledningspligten over for borgeren som særligt problematisk i forhold til håndteringen af den systematiske vejledningspligt for nyankomne, der er underlagt en beskæftigelses- og integrationsindsats. Det fremgår endvidere af procesevalueringen, at det i en række kommuner opleves af både medarbejdere og ledere, at det er vanskeligt at skabe relevans for repatrieringsordningen særligt overfor borgere, som gentagne gange afviser, at tilbuddet om repatriering er relevant for deres vedkommende, fordi de ikke mener, at hjemlandet vil være sikkert at repatriere til, og at den manglende fleksibilitet kan skade deres relation til borgeren og flytte fokus væk fra den beskæftigelsesrettede indsats uden nødvendigvis at have en effekt i forhold til repatriering.

REM finder, at det er ærgerligt, at lovforslaget ikke på dette punkt i sin udformning har imødekommet kommunernes ønske om fleksibilitet i tilrettelæggelsen af vejledningsindsatsen for denne gruppe, da det kan virke kontraproduktivt både i forhold til beskæftigelsesindsats og repatriering og så går der noget tabt på begge parametre."

Læs hele høringssvaret og rådets anbefalinger her