Gå til indhold

Indhentelse af børneattest

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger

Du kan læse høringssvaret her