Gå til indhold

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne

Høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

Du kan læse høringssvaret her