Gå til indhold

Beskæftigelseskrav, opholdskravet og arbejdsmarkedstilknytning

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, udlændingeloven og lov om Udbetaling Danmark (indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).

Du kan læse høringssvaret her