Gå til indhold

Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

Du kan læse høringssvaret her