Gå til indhold

Høringssvar til udkast til revideret bekendtgørelse om undervisning og aktivering af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelsens hovedformål er at indføre bestemmelser til støtte for et princip om, at asylansøgerne har ansvar for og pligt til at udføre opgaver på indkvarteringsstedet og deltage i relevant undervisning og aktivering, således at den enkelte asylansøger bidrager til fællesskabet og anvender ventetiden under asyl sagsprocessen meningsfuldt og konstruktivt, og at manglende overholdelse af denne pligt har konsekvenser. Bekendtgørelsen har endvidere til formål at styrke indsatsen for at fremme asylansøgernes forståelse for demokratiske principper, ligestilling og kønsrelationer i Danmark.

REM har ingen bemærkninger til høringssvaret.

Læs høringssvaret her