Gå til indhold

Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v

Høringssvar til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger (Landsbyggefondens rammer 2021-26, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.)
Læs rådets høringssvar her