Gå til indhold

Udkast til forslag til lov vedr. ændring af Rådet for Etniske Minoriteters funktion m.v.

Nyhed
04 Oct, 2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

I lovforslaget står bl.a.:

"Rådet for Etniske Minoriteters virke bør justeres således, at fokus for rådets rådgivning af udlændinge- og integrationsministeren fremadrettet skal være på spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark.
Da der fortsat er udfordringer med integrationen i Danmark, er der efter ministeriets opfattelse behov for at sikre, at debatten og dialogen om en sammenhængende integrationsindsats kvalificeres, samt sikre, at fokus er på de aktuelle integrationsudfordringer og at finde løsninger herpå.

(...)

Rådets nye navn bør efter ministeriets opfattelse tilpasses, så rådets formål og rolle som et råd, der rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen, afspejles i rådets navn.

(...)

Rådet vil endvidere som led i sin funktion fortsat bl.a. skulle medvirke til at formulere idéer og løsningsforslag til aktuelle integrationsudfordringer, afgive høringssvar til lovforslag, afgive kommentarer til analyser, målinger m.v., yde rådgivning og vejledning til udlændinge- og integrationsministeren og deltage i den offentlige integrationsdebat, når dette er relevant.
Det foreslås i sammenhæng med ændringen af rådets virke, at rådet ændrer navn til ”Det Nationale Integrationsråd”, således at rådets navn vil afspejle rådets virke og rolle som et råd, der rådgiver udlændinge- og integrations-ministeren om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark."

Læs hele udkast og høringsbrev på høringsportalen her.

Rådet for Etniske Minoriteter arbejder på at udarbejde et høringssvar til ministeren.